Lista aktualności Lista aktualności

Zagospodarowanie pożarzyska

26 listopada 2014 r. w siedzibie Nadleśnictwa Myszyniec odbyło się spotkanie dotyczące sposobu postępowania przy zagospodarowaniu powierzchni zniszczonej wielkopowierzchniowym pożarem w maju 2014 roku.

     W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, Zespołu Ochrony Lasu w Olsztynie, Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz Nadleśnictwa Myszyniec.

    W trakcie dyskusji wszystkie zainteresowane strony przedstawiły koncepcję zagospodarowania pożarzyska. Ustalono, że zarówno wielkość, jak i siedliskowe typy lasu spalonego obszaru, predysponują powierzchnię do naukowego objęcia monitoringiem ekologicznym w celu poszerzenia wiedzy na temat zjawisk przyrodniczych zachodzących po wielkoobszarowych pożarach lasu.