Lista aktualności Lista aktualności

Zielono mi

3 grudnia 2014 r. po raz dziewiąty Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle zorganizował Międzypowiatowy Konkurs Ekologiczny pn. "Zielono mi".

Ideą konkursu jest promowanie postaw proekologicznych wśród młodego pokolenia.

Do konkursu przystąpiło 40 placówek oświatowych z powiatu ostrołęckiego oraz powiatów przyległych (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie). Rywalizujące dzieci i młodzież oceniało jury, w skład którego weszli leśnicy z nadleśnictw: Myszyniec, Ostrołęka, Parciaki.

Nadleśnictwo Myszyniec ufundowało albumy przyrodnicze z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów.