Lista aktualności Lista aktualności

Informacja o udzielonym zamówienia o wartości od 20 000 zł do kwoty nieprzekraczającej 130 000 zł (netto)

Nadleśnictwo Myszyniec informuje, że w wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego niepodlegającego ustawie Prawo zamówień publicznych, pn. „Wykonanie działań ochronnych wynikających z Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Torfowisko Karaska (Dz. Woj. Maz., poz. 5432), polegających na kształtowaniu ekotonu w celu poprawy jakości biotopu cietrzewia.”, zamówienia udzielono Wykonawcy: BRZÓZKA CZESŁAW-ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH,,BARTEK "- ZUL,,BARTEK", Wach 84, 07-420 Kadzidło. Cena oferty: 28 910,00 zł (netto), 31 222,80 zł (brutto).