Lista aktualności Lista aktualności

Rezerwat Torfowisko Karaska

Rezerwat Torfowisko Karaska obejmuje powierzchnię 402,69 ha. Położony jest przy miejscowości Piasecznia (gmina Kadzidło).

Utworzony w 2001 roku. Celem ochrony jest fragment jednego z największych torfowisk wysokich w Polsce (największe torfowisko na Mazowszu). Rezerwat wyróżnia się dobrze zachowaną, typową dla torfowiska roślinnością i fauną. Spośród gatunków prawnie chronionych występują tu m.in.: rosiczka okrągłolistna, turzyca strunowa i bagienna, torfowiec czerwony, bekas, kszyk, żuraw, derkacz, pustułka, cietrzew. Rezerwat w całości położony jest w Obszarze Natura 2000 PLH140046 Bory Bagienne i Torfowisko Karaska. To ogromny rezerwuar wody, przez co oddziałuje pozytywnie  na stosunki wodne terenów przyległych. Niedostępny dla ruchu turystycznego.