Wydawca treści Wydawca treści

Lasy nadleśnictwa

Powierzchnia lasów Skarbu Państwa stanowi 17 321 ha, tj. 97 % całości zarządzanych przez nadleśnictwo gruntów (17 876 ha).

Lesistość w zasięgu terytorialnym – 32,2 % (wskaźnik lesistości w gminach: Kadzidło – 36,5%, Czarnia – 40,0%, Łyse – 27,3%, Myszyniec – 25,8%, miasto Myszyniec – 9,4 %)‏.
 

Przeciętny wiek drzewostanów wynosi 56 lat.


W Nadleśnictwie jest 100 kompleksów leśnych, w tym kompleksy powyżej 2 tys. ha stanowią 58% powierzchni, kompleksy małe do 20 ha występują w ilości 79 sztuk.

 

Nadleśnictwo Myszyniec od 01 stycznia 2013 r. jest jednoobrębowe (obręb leśny Myszyniec).

W skład Nadleśnictwa wchodzi 12 leśnictw i 1 gospodarstwo szkółkarskie.