Wydawca treści Wydawca treści

Regulamin korzystania z dróg leśnych

Nadleśnictwo Myszyniec, zgodnie z Zarządzeniem nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wytycznych korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami (zn. ZI.771.44.2021), na podstawie § 3 pkt 2 ww. Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, publikuje "Regulamin korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Myszyniec" wprowadzony na podstawie Zarządzenia nr 36/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Myszyniec z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Myszyniec.