Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Sprzedaż detaliczna drewna prowadzona jest bezpośrednio przez leśniczych w kancelariach poszczególnych leśnictw oraz w biurze Nadleśnictwa Myszyniec.

  1. Sprzedaż surowca wielkowymiarowego (W) i średniowymiarowego (S10, S11) odbywa się w siedzibie nadleśnictwa w każdy roboczy dzień tygodnia  w godzinach od 800 do 1300.
  2. Sprzedaż surowca średniowymiarowego: żerdzi (S3), papierówki (S2), opału (S4) i małowymiarowego (M1, M2) odbywa się:
  • w siedzibie nadleśnictwa w każdy roboczy dzień tygodnia w godzinach od 800 do 1300;
     
  • w leśnictwach (kancelariach leśnictw) w dniach i godzinach podanych poniżej:

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Leśnictwa:

Leśnictwa:

Leśnictwa:

Białusny Lasek

Wykrot

Warmiak

Czarnia

Kadzidło

Rudne

Surowe

Podgórze

Serafin

Zdunek

Dylewo

Lipniki

- - -
- - -

Godziny sprzedaży – 715 ÷ 900

 

Warunki sprzedaży-kupna drewna

Sprzedaż detaliczna drewna prowadzona jest bezpośrednio przez leśniczych w kancelariach poszczególnych leśnictw oraz w biurze nadleśnictwa.


Zakupionego drewna i produktów działalności ubocznej nie wolno nabywcy zabierać bez uprzedniego okazania asygnaty miejscowym organom administracji leśnej oraz bez uzyskania adnotacji o wydatku drewna,
Wydawanie drewna (wywóz z lasu) odbywa się w piątki w godzinach od  715 – 1515, a jeżeli piątek jest dniem wolnym od pracy, to w następny dzień roboczy.
Nabywcę obowiązuje termin wywozu, podany na asygnacie; w razie niemożności wywozu w oznaczonym terminie, nabywca winien zgłosić się do leśnictwa o wyznaczenie nowego terminu.
Po upływie wyznaczonego terminu administracja leśna nie odpowiada za zakupiony materiał, a nabywca nie może rościć do sprzedawcy pretensji, co do pogorszenia jakościowego, częściowej lub nawet całkowitej utraty (np. kradzieży) zakupionego produktu itp.

Sprzedaż choinek prowadzona jest w leśnictwach oraz w biurze nadleśnictwa.

Sprzedaż sadzonek prowadzona jest  bezpośrednio w szkółce gospodarczej Leśnictwa Niedźwiedź.

 

 

 

 

 

Sprzedaż drewna dla przedsiębiorców prowadzona jest za pośrednictwem Portalu Leśno-Drzewnego oraz systemu aukcyjnego e-drewno.

  .