Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych.

Działa w oparciu o przepisy ustawy z 28 września 1991 r. o lasach oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
Nadleśnictwem kieruje nadleśniczy, który samodzielnie prowadzi gospodarkę leśną w nadleśnictwie na podstawie planu urządzenia lasu oraz odpowiada za stan lasu.