Wydawca treści Wydawca treści

Regulamin korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego

Nadleśnictwo Myszyniec, zgodnie z Zarządzeniem nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wytycznych korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami (zn. ZI.771.44.2021), na podstawie § 11 pkt 2 ww. Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, publikuje „Regulamin korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Myszyniec”  wprowadzony na podstawie Zarządzenia nr 37/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Myszyniec z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Myszyniec.