Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna prowadzona jest na podstawie planu urządzenia lasu, które sporządza się na 10-cioletnie okresy.

Obowiązujący plan dla Nadleśnictwa Myszyniec zastał sporządzony na lata 2013 – 2022 i zatwierdzony Decyzją Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2013 r.