Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Jest to dział gospodarki leśnej zajmujący się planowaniem i racjonalnym pobieraniem użytków leśnych w postaci:

  • drewna w granicach nie przekraczających możliwości produkcyjnych lasu;
  • produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwości ich biologicznego odtwarzania.

Leśnicy, prowadząc zrównoważoną gospodarkę leśną zarządzają lasami tak, aby naśladując naturalne procesy w ekosystemach leśnych, korzystać z nich z pożytkiem dla społeczeństwa i bez uszczerbku dla przyrody.


Użytkowanie lasu opiera się na sporządzanym co 10 lat planie urządzenia gospodarstwa leśnego. Obecny, obowiązuje w Nadleśnictwie Myszyniec w latach 2013–2022.

Gospodarując na powierzchni ok. 18 tys. ha pozyskujemy rocznie 65,5 tys. m3 drewna. Użytkowanie lasu opiera się na sporządzanym co 10 lat planie urządzenia gospodarstwa leśnego. Taka wielkość pozyskania nie wpływa negatywnie na środowisko, a dodatkowo zwiększa zapas na pniu (przeciętna zasobność w minionym 20-leciu wzrosła o 52m3/ha).

Pozyskanie drewna odbywa się w ramach użytkowania głównego lasu i obejmuje użytkowanie rębne i przedrębne.

Wskaźniki gospodarcze dotyczące pozyskania drewna na lata 2013-2022:

Użytkowanie rębne ma celu zastąpienie starego drzewostanu młodym pokoleniem.

Użytkowanie przedrębne obejmuje drzewostany młodszych klas wieku, które dla poprawy jakości oraz zwiększenia odporności na czynniki szkodotwórcze wymagają cięć pielęgnacyjnych (czyszczenia późne, trzebieże wczesne i późne).

Rozmiar zabiegów pielęgnacyjnych na lata 2013 - 2022


Czasem w użytkowaniu rębnym i przedrębnym zachodzi konieczność usunięcia z lasu drzew zaatakowanych przez owady i grzyby oraz połamanych lub wywróconych przez wiatr. Taki rodzaj użytkowania nazywamy użytkowaniem przygodnym. Użytkowanie lasu poprzez usuwanie drzew chorych, zasiedlonych przez szkodniki, jest w znacznym stopniu elementem czynnej ochrony lasu.
 
Prace związane z pozyskaniem drewna to jedno z najbardziej niebezpiecznych i czasochłonnych zadań.

W pozyskaniu i zrywce drewna, coraz powszechniej stosowane są nowoczesne, specjalistyczne urządzenia i maszyny:

  • do zrębkowania odpadów drzewnych i cienkiego surowca drzewnego,
  • ciągniki zrywkowe – skidery do półpodwieszonej zrywki drewna oraz forwardery do zrywki nasiębiernej i podwozu drewna,
  • harwestery - wielooperacyjne maszyny do ścinki, okrzesywania i przecinania surowca drzewnego.

Harwester - fot. E.Błaszczak

Las daje także inne dary, w nazewnictwie leśnym zwane użytkami ubocznymi. Są to  m.in.: drzewka iglaste z przeznaczeniem na choinki, rośliny zielarskie, a także płody runa leśnego: grzyby, jagody, maliny, zioła itp. To tylko kilka wspaniałości z lasu…