Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny.

Przeciętna zasobność drzewostanów 224 m3/ha.
Spodziewany bieżący przyrost roczny wynosi 5,49 m3/ha.
Przyrost bieżący roczny drewna (wg gatunków panujących)  wynosi 89 300 m3
Przeciętny wiek drzewostanów wynosi 56 lat.


Procentowy udział gatunków