Wydawca treści Wydawca treści

Grzyby, porosty i mchy

Wśród gatunków grzybów, porostów i mchów objętych ochrona prawną, które występują na terenie nadleśnictwa, należy wyróżnić:

- Szmaciak gałęzisty (Sparassis Crispi L.)

- Smardz jadalny (Morchella esculenta L.)

- Chrobotki (Cladonia sp.)

- Brodaczka (Usnea sp.)

- Płucnica islandzka (Cetraria Islandia L.)

- Torfowce (Sphagnum sp.)


Rośliny naczyniowe

Wśród gatunków roślin naczyniowych objętych ochroną prawną, które zinwentaryzowano na terenie nadleśnictwa, należy wyróżnić:

- Paprotka zwyczajna (Polypodium vulgare L.)

- Widłak wroniec (Huperzia selago L.)

- Arnika górska (Arnica Montana L.)

- Goździk piaskowy (Dianthus arenarius L.)

- Kruszczyk błotny (Epipactis palustris L.)

- Kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine L.)

- Lilia złotogłów (Lilium martagon L.)

- Mącznica lekarska (Arctostaphylos uva-ursi L.)

- Orlik pospolity (Aquilegia vulgaris L.)

- Pomocnik baldaszkowy (Chimaphila umbellata L.)

- Rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia L.)

- Sasanka otwarta (Pulsatilla patens L.)

- Storczyk szerokolistny (Dactylorhiza majalis L. )

- Wawrzynek wilczełyko  (Daphne mezereum L.)

- Wełnianka delikatna (Eriophorum gracile L.)


Zwierzęta

Wśród gatunków zwierząt objętych ochroną prawną, które występują na terenie nadleśnictwa, na uwagę zasługują:

- Pachnica dębowa (Osmoderma eremita L.)               

- Kumak nizinny (Bombina bombina L.)                       

- Rzekotka drzewna (Hyla arboreta L.)                        

- Żmija zygzakowata (Vipera Berus L.)                        

- Zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix L.)                     

- Kraska (Coracias garrulus L.)                                   

- Cietrzew (Tetrao tetrix L.)

- Żuraw (Grus grus L.)

- Puchacz (Bubo bubo L.)

- Dudek (Upupa epos L.)

- Dzięcioł czarny (Dryocopus martius L.)

- Wilk (Canis lapus L.)

Na terenie nadleśnictwa występują również ptaki objęte ochroną strefową: Bielik (Haliaeetus albicilla L.), Bocian czarny (Ciconia nigra L.) i Orlik krzykliwy (Aquila pomarina L.).