Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Myszyniec występuje 15 pomników przyrody, w tym 10 na gruntach skarbu państwa w zarządzie nadleśnictwa.

Są to drzewa (dęby, sosny, lipy, modrzew i jałowiec).

Dąb obok leśniczówki Czarnia, którego wiek ocenia się na około 400 lat nosi nazwę „Dąb Kmicic". Podobno pamięta czasy potopu szwedzkiego.

Sosny bartne w rezerwacie Czarnia (4 sztuki) - drzewa, w których niegdyś (XVI- XVIII wieku) bartnicy drążyli dziuple i hodowali w nich pszczoły.

Jałowiec pospolity o imponujących rozmiarach (obwód 52 cm, wysokość 12 m) znajdujący się przy drodze Kadzidło - Olszyny.

Tab. 1. Wykaz pomników przyrody na gruntach skarbu państwa w zarządzie Nadleśnictwa Myszyniec

Lp.

Położenie

Rodzaj

Wiek

Obwód

w cm

Gmina

Leśnictwo – oddział / Miejscowość

1.

Myszyniec

Białusny Lasek,  330 m

Modrzew polski

ok. 120

182

2.

Czarnia

Brzozowy Kąt, 362 j

Dąb szypułkowy „Dąb Kmicic"

ok. 400

610

3.

Czarnia

Czarnia, 406 b

 

ok. 280 - 360

280

Sosny zwyczajne „bartne"

4 szt.

90

 

275

 

220

4.

Czarnia

Czarnia, 424 a

Sosna zwyczajna

ok. 260

260

5.

Kadzidło

Podgórze, 478 c

Sosna zwyczajna

ok. 250

270

6.

Kadzidło

Karaska, 614 d

Lipa drobnolistna

ok. 250

325

7.

Kadzidło

Karaska, 614 a

Dąb szypułkowy

brak danych

406