Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat Podgórze

Rezerwat Podgórze - utworzony w 1987 roku - znajduje się niedaleko wsi Wach (gmina Kadzidło).

Ochronie rezerwatowej podlega zachowany w stanie naturalnym drzewostan sosnowy z domieszką świerka na powierzchni 37,76 ha. W Rezerwacie Podgórze występuje sosna kołnierzykowata z charakterystycznie odgiętą korowiną w miejscu dawnych okółków gałęzi. Rezerwat jest częścią dużego kompleksu leśnego, przez co stwarza dobre warunki bytowania dla zwierząt. Położony jest przy ścieżce rowerowej „Wach".


Rezerwat Czarnia

Rezerwat Czarnia położony jest w gminie Czarnia przy skrzyżowaniu dróg Myszyniec – Chorzele z drogą Czarnia – Bandysie.

Powołany w 1964 roku w celu ochrony na potrzeby naukowe i dydaktyczne fragmentu boru świeżego naturalnego pochodzenia. Typ rezerwatu: leśny, powierzchnia: 141,26 ha. Aktualny wiek drzewostanu objętego ochroną rezerwatową ocenia się na 160-180 lat, miejscami 190-210 lat. Obecnie rosnące drzewa pamiętają czasy powstania styczniowego. W rezerwacie znajdują się 4 pomniki przyrody – sosny bartne (zachowane po niegdyś powszechnym bartnictwie), dostępne do zwiedzania ze szlaku turystycznego „Barci kurpiowskich". Nazwa rezerwatu pochodzi od nazwy uroczyska.


Rezerwat Surowe

Typ rezerwatu: leśny, powierzchnia 4,57 ha, położony w gminie Czarnia, niedaleko miejscowości Surowe, od której pochodzi jego nazwa.

Utworzony w 1964 roku ze względu na zachowanie dla potrzeb dydaktycznych i naukowych fragmentu boru świerkowo – sosnowego pochodzenia naturalnego, będącego pozostałością dawnej Puszczy Kurpiowskiej. Rezerwat Surowe charakteryzuje się zróżnicowaniem gatunkowym drzewostanu (świerk, sosna, dąb, olsza). Strukturę i jakość drzewostanu kształtują procesy przyrodnicze. Rezerwat objęty jest ochroną bierną. Nie jest dostępny dla ruchu turystycznego.


Rezerwat Torfowisko Karaska

Rezerwat Torfowisko Karaska obejmuje powierzchnię 402,69 ha. Położony jest przy miejscowości Piasecznia (gmina Kadzidło).

Utworzony w 2001 roku. Celem ochrony jest fragment jednego z największych torfowisk wysokich w Polsce (największe torfowisko na Mazowszu). Rezerwat wyróżnia się dobrze zachowaną, typową dla torfowiska roślinnością i fauną. Spośród gatunków prawnie chronionych występują tu m.in.: rosiczka okrągłolistna, turzyca strunowa i bagienna, torfowiec czerwony, bekas, kszyk, żuraw, derkacz, pustułka, cietrzew. Rezerwat w całości położony jest w Obszarze Natura 2000 PLH140046 Bory Bagienne i Torfowisko Karaska. To ogromny rezerwuar wody, przez co oddziałuje pozytywnie  na stosunki wodne terenów przyległych. Niedostępny dla ruchu turystycznego.


Rezerwat Torfowisko Serafin

Rezerwat Torfowisko Serafin znajduje się przy zjeździe z drogi Łomża - Łyse na drogę w kierunku wsi Serafin.

Rezerwat został powołany w 1998 roku, ma powierzchnię 184,92 ha, z czego tylko 7,65 ha stanowią grunty Skarbu Państwa będące w zarządzie Nadleśnictwa Myszyniec. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych oraz krajobrazowych torfowiska przejściowego o rzadkiej i chronionej faunie i florze. Występują tu rośliny tj. rosiczka okrągłolistna, storczyki – krwisty i plamisty, kruszczyk błotny, wełnianka delikatna oraz ptaki: żuraw, potrzos, rokitniczka, świergotek łąkowy, przepiórka, derkacz. Torfowisko powstało na miejscu dawnego jeziora polodowcowego, zwanego Krusko.