Wydawca treści Wydawca treści

Zapytanie ofertowe na przebudowę drogi leśnej gospodarczej w leśnictwie Kadzidło

Nadleśnictwo Myszyniec zaprasza do udziału w postępowaniu pn.: „Przebudowa drogi leśnej gospodarczej w leśnictwie Kadzidło, gmina Kadzidło od km 0+000,00 do km 0+415,00”.

Termin składania ofert: 22.10.2021 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 22.10.2021 r., godz 09:15

Szczegóły w załącznikach


Zapytanie ofertowe na dostawę tablic i słupków

Nadleśnictwo Myszyniec zaprasza do udziału w postępowaniu pn.: "Dostawa tablic i słupków wraz z transportem do Nadleśnictwa Myszyniec".

Termin składania ofert: 21.10.2021 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 21.10.2021 r., godz 10:15

Szczegóły w załącznikach


Informacja o udzielonym zamówienia o wartości od 20 000 zł do kwoty nieprzekraczającej 130 000 zł (netto)

Nadleśnictwo Myszyniec informuje, że w wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego niepodlegającego ustawie Prawo zamówień publicznych, pn. „Wykonanie działań ochronnych wynikających z Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Torfowisko Karaska (Dz. Woj. Maz., poz. 5432), polegających na kształtowaniu ekotonu w celu poprawy jakości biotopu cietrzewia.”, zamówienia udzielono Wykonawcy: BRZÓZKA CZESŁAW-ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH,,BARTEK "- ZUL,,BARTEK", Wach 84, 07-420 Kadzidło. Cena oferty: 28 910,00 zł (netto), 31 222,80 zł (brutto).


Zapytanie ofertowe na wymianę kotłów na paliwo stałe

Nadleśnictwo Myszyniec zaprasza do udziału w postępowaniu pn.: "Wymiana dwóch kotłów na paliwo stałe (pozaklasowych) na kotły nadmuchowe opalane pelletem drzewnym 5 klasy w budynkach mieszkalnych Rutkowo 27 oraz Zawodzie 2B wraz z niezbędną infrastrukturą".

Termin składania ofert: 04.10.2021 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 04.10.2021 r., godz 09:15

Szczegóły w załącznikach


Zapytanie ofertowe na wykonanie działań ochronnych polegających na ograniczeniu sukcesji torfowiska wysokiego (7110) w rezerwacie przyrody Torfowisko Karaska

Nadleśnictwo Myszyniec zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej na zamówienie, którego przedmiotem jest:

Wykonanie działań ochronnych wynikających z Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Torfowisko Karaska (Dz. Woj. Maz., poz. 5432), polegających na ograniczeniu sukcesji torfowiska wysokiego (7110).

Zakres działań ochronnych:

Rodzaj działania

Lokalizacja

Ilość

J.m.

Leśnictwo

Działka ewidencyjna

Wydzielenie leśne

 

Usunięcie odrostów po wyciętych w 2019 r. drzewach i krzewach z pozostawieniem uzyskanej biomasy w granicach obszaru wdrażania działań

 

Dylewo

187/10

628 d

11,62

ha

629 c

187/14

629 c

 

Usunięcie wszystkich drzew oraz krzewów gatunków liściastych i wywóz powstałej biomasy poza teren rezerwatu

 

187/10

628 d

13,90

ha

629 c

187/14

629 c

 

 

 

Razem

25,52

ha

 

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: myszyniec@olsztyn.lasy.gov.pl

Osobą uprawnioną do kontaktu jest Pani Martyna Lewandowska-Gross, tel. 533 244 505.

Termin składania ofert: 22 września 2021 r. do godz. 9:00.

Termin otwarcia ofert: 22 września 2021 r. do godz. 9:15.

Szczegóły w załącznikach:

Zamówienia Publiczne - uzupełnienia ze strony BIP

Ważne!!! Nadleśnictwo Myszyniec informuje, że od dnia 01.07.2021 r. dodatkowe informacje o aktualnie toczących się postępowaniach na stronach Biuletynu Informacji Publicznej w sprawach zamówień publicznych dostępne są wyłącznie tutaj i w zakładce INFORMACJE - Przetargi-uzupełnienia.